Aanbod voor scholen

 

Meredia biedt verschillende lesprogramma’s aan zoals:

 

Het rondleiden van groepen in religieuze gebouwen.

Onder de projectnaam ‘Geloofwaardige gebouwen’ organiseert Meredia rondleidingen voor groepen scholieren in diverse religieuze gebouwen in Schiedam. Door kennis te maken met verschillende religies leren kinderen hoe anderen hun geloof beleven. Zo wordt er begrip gekweekt voor elkaars verschillende achtergrond. De excursies betreffen o.a. de protestantse Dorpskerk in Kethel, de rooms katholieke Basiliek aan het Stadserf en de Muradiya moskee aan het Raam. In overleg met de school wordt een keuze gemaakt uit alle mogelijkheden die er zijn.

 

Het verzorgen van ouderbijeenkomsten/ochtenden op scholen.

Hoe meer ouders bij school betrokken worden, hoe beter de prestaties van de leerlingen. Dit is het resultaat van velerlei onderzoek. Er wordt veel aandacht besteed aan het onderwijs van onze jeugd, maar er zijn situaties dat ouders niet altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind en van de school waarop het kind zit. Door met ouders in gesprek te gaan, worden zij meer bij de lessen op school betrokken en zal de communicatie tussen ouder en kind verbeterd worden.

 

Het verzorgen van dialooglessen

Een dialoogles is een les, waarbij stilgestaan wordt bij de essentie van het woord dialoog. Het zonder oordeel leren luisteren naar elkaar staat in de lessen centraal.

 

Een aanbod van ‘De Kracht van acht’

‘De Kracht van acht’ is een project, waarbij op diverse manieren, met gebruik making van boeken en gedichten de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Ik ben mezelf
  • Eerlijk zijn
  • Rekening houden met elkaar
  • Samenwerken en elkaar helpen
  • Luisteren naar elkaar
  • Zeggen wat we graag willen
  • Laten we opnieuw beginnen
  • Iedereen hoort erbij

 

Het verzorgen van interculturele en  interreligieuze lessen

In de lessen wordt stilgestaan bij de betekenis van een thema uit de eigen cultuur. Thema’s zijn zoal ‘licht’ waarbij de lichtfeesten vanuit het Humanisme, Jodendom, Islam en Christendom worden belicht. Ook het thema ‘opnieuw beginnen’ waarbij de feesten Pesach, Holi, Paasfeest en de Ramadan, komen aan de orde. Elke les bestaat uit een theoretisch deel en één deel is praktisch van aard met opdrachten om zelf iets te maken of uit een spelelement. Op verzoek en in overleg worden nieuwe thema’s uitgewerkt.