Oekraïense Huis de Weerklank

Op 29 maart was er in het Schepphuis bij de Dorpskerk in Kethel een vastenmaaltijd, waarbij Dina Garabed het eten heeft verzorgd. We hebben  over het waarom van Vasten gesproken. Ja een poosje stil staan bij jezelf, bij anderen en iets minder eten kan inspirerend werken.

29 maart Schepphuis 29 maart Schepphuis

Op 22 februari hebben we met elkaar echte Oekraïense pannenkoeken gegeten

 

 

 

 

Op 18 januari  hebben we op woensdagmiddag in het Oekrainer huis de Weerklank mogen genieten van een heerlijke maaltijd soep, gemaakt door de Oekraïense dames.

Het was en lekker en gezellig. 25 januari staat schilderen op het programma.

 

 Met veel plezier zijn we elke woensdagmiddag van 16.00 uur tot 21.00 uur in de Weerklank oftewel ons Oekraiense huis.  Inmiddels kunnen we het spel rummikub steeds beter als ook Tridominos. 

Op 30 november hadden we een leuk Sinterklaas feest. Zie foto’s.


 
Onder leiding van Ilena hebben we met elkaar geschilderd. We waren blij verrast over het resultaat. 
 
 
28 december: Oliebollen eten in het Oekraiense huis De Weerklank
Op 21 december vieren we met elkaar het kerstfeest
 
 
 
 
 
 

In samenwerking met de kerken van Schiedam, Vluchtelingenwerk Schiedam, stichting Inclusia en heel veel vrijwilligers kunnen we sinds 23 maart 2022 elke woensdag ons Oekraïens huis openzetten van 14.00 uur toto 21.00 uur. Hier is tijd en plaats voor de Oekraïners om met elkaar te praten, elkaar te steunen en een kop koffie of thee te drinken. Ook zorgen we voor een maaltijd.  De gastgezinnen krijgen hierdoor ook even de ruimte om een keer met eigen gezin te zijn.

Tijdens deze woensdagen is er iemand vanuit Vluchtelingenwerk aanwezig, zodat vragen beantwoord kunnen worden.

Weet je welkom op woensdag van 14.00 uur tot 21.00 uur.

Cornelia van Zantenplein 51

Schiedam

Vanuit deze bijeenkomsten hopen we te kunnen achterhalen waar de Oekraïners behoefte aan hebben maar ook waar we de gastgezinnen mee kunnen ontlasten.

Op deze manier hopen we de Oekraïense Service Cirkels op te kunnen bouwen.

Natuurlijk moet alles nog groeien, maar er ontstaat op dit moment een mooie basis van waaruit we verder kunnen groeien.
Wil je meewerken met wat dan ook, geef het aan.

Oekraïens huis, De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51. Woensdag van 14.00 uur tot 21.00 uur.

Hieronder leest u over het aanbod van Meredia richting de scholen.

Het rondleiden van groepen in religieuze gebouwen.

Onder de projectnaam ‘Geloofwaardige gebouwen’ organiseert Meredia rondleidingen voor groepen scholieren in diverse religieuze gebouwen in Schiedam. Door kennis te maken met verschillende religies leren kinderen hoe anderen hun geloof beleven. Zo wordt er begrip gekweekt voor elkaars verschillende achtergrond. De excursies betreffen o.a. de protestantse Dorpskerk in Kethel, de rooms katholieke Basiliek aan het Stadserf en de Muradiya moskee aan het Raam. In overleg met de school wordt een keuze gemaakt uit alle mogelijkheden die er zijn.

Het verzorgen van ouderbijeenkomsten/ochtenden op scholen.

Hoe meer ouders bij school betrokken worden, hoe beter de prestaties van de leerlingen. Dit is het resultaat van velerlei onderzoek. Er wordt veel aandacht besteed aan het onderwijs van onze jeugd, maar er zijn situaties dat ouders niet altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind en van de school waarop het kind zit. Door met ouders in gesprek te gaan, worden zij meer bij de lessen op school betrokken en zal de communicatie tussen ouder en kind verbeterd worden.

Het verzorgen van dialooglessen

Een dialoogles is een les, waarbij stilgestaan wordt bij de essentie van het woord dialoog. Het zonder oordeel leren luisteren naar elkaar staat in de lessen centraal.

Een aanbod van ‘De Kracht van acht’

‘De Kracht van acht’ is een project, waarbij op diverse manieren, met gebruik making van boeken en gedichten de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Ik ben mezelf
  • Eerlijk zijn
  • Rekening houden met elkaar
  • Samenwerken en elkaar helpen
  • Luisteren naar elkaar
  • Zeggen wat we graag willen
  • Laten we opnieuw beginnen
  • Iedereen hoort erbij

Het verzorgen van interculturele en  interreligieuze lessen

In de lessen wordt stilgestaan bij de betekenis van een thema uit de eigen cultuur. Thema’s zijn zoal ‘licht’ waarbij de lichtfeesten vanuit het Humanisme, Jodendom, Islam en Christendom worden belicht. Ook het thema ‘opnieuw beginnen’ waarbij de feesten Pesach, Holi, Paasfeest en de Ramadan, komen aan de orde. Elke les bestaat uit een theoretisch deel en één deel is praktisch van aard met opdrachten om zelf iets te maken of uit een spelelement. Op verzoek en in overleg worden nieuwe thema’s uitgewerkt.