Visie

 

”Bekend maakt bemind”

 

Problemen in onze multiculturele samenleving ontstaan veelal doordat men niet bekend is met elkaars gewoontes, normen en waarden. Stichting Meredia wil het wederzijdse respect en vertrouwen tussen mensen van verschillende culturen bevorderen door  het stimuleren van de interculturele dialoog. Bij alle activiteiten staat de regenboog centraal als een terugkerend symbool. De regenboog is een universeel begrip van licht, dat mensen in alle culturen en landen kennen. Interreligieuze activiteiten vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

 

Meredia levert haar bijdrage aan de maatschappij door:

  • het verzorgen van gastlessen op scholen waarbij ook ouders betrokken worden,
  • het organiseren van kleinschalige activiteiten, zoals samen muziek maken, koken en eten met elkaar en toneelspel. Hierbij is het uitgangspunt het op een laagdrempelige manier leren van elkaar door open te staan voor elkaar,
  • het organiseren van bijeenkomsten met en voor organisaties en personen die zich inzetten voor onze multiculturele samenleving, om zo gezamenlijke doelen te stellen en mogelijkheden te zoeken om deze te bereiken.

 

Doelstelling

“Het vergroten van het respect voor mensen uit verschillende culturen, evenals het stimuleren van de interculturele dialoog”

Stichting Meredia bestaat uit een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht

 

Organisatie

Meredia “Meer Respect En Dialoog” is een stichting, opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd te Schiedam.

 

Directie

Directeur-bestuurder en initiatiefneemster van stichting Meredia is Rita van der Eijk-Lamein.

Rita wordt in haar Meredia activiteiten bijgestaan door Mw. Ineke van den Boom.

 

Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw R.Tax, voorzitter

De heer A. Sabili, lid

De heer V. Hafkamp, secretaris

 

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte van stichting Meredia kunt u hier bekijken.

 

Over de Stichting:

De stichting is bij de kamer van koophandel te vinden onder dossiernummer 24467513

De stichting heeft een bankrekening bij de Rabobank met nummer NL65RABO 01508 98 487

 

De stichting voldoet aan de voorwaarden van de ANBI-beschikking. zie anbi formulier 27052021

Door de ANBI-beschikking zijn uw giften aan stichting Meredia fiscaal aftrekbaar. Op deze pagina treft u alle achtergrondinformatie betreffende de stichting Meredia.

 

Privacy

In het kader van de wet van de privacy delen we mede dat stichting Meredia secuur met haar gegevens omgaat.

  • Wij versturen een mail naar grotere bestanden altijd onder de bcc knop.
  • Mochten we mensen met elkaar in contact brengen voor het uitvoeren van een activiteit dan vragen we altijd of we hier toestemming voor krijgen via de whats app of via de mail.
  • Voor het plaatsen van foto’s vragen we toestemming aan de desbetreffende personen.
  • Alleen Rita v.d. Eijk-Lamein kan bij de emailadressen van onze faciliterende personen en deelnemers.
  • De telefoonnummers staan niet op de laptop, alleen in de telefoon van Rita van der Eijk-Lamein

 

Stichting Meredia kunt u bereiken via: R. (Rita) van der Eijk-Lamein bc.
Smetanalaan 110 • 3122 HR Schiedam • T 010 – 2730727 • M 06 – 30394289 • NL65RABO0150898487 • info@meredia.nl www.meredia.nl

 

Op 26 april 2014 werd Rita van der Eijk, uit naam van de koning, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Jaarverslag

Bekijk  jaarverslag met logo en foto’s

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2019.

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2018.

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2017.

Bekijk hier het volledige jaarverslag 2016.

 

Financiële verantwoording

De jaarrekening 2020 van Stichting Meredia kunt u2020 Meredia jaarrekening met logo

De jaarrekening 2019 van Stichting Meredia kunt u hier bekijken

De jaarrekening 2018 van Stichting Meredia kunt u hier bekijken

De jaarrekening 2017 van Stichting Meredia kunt u hier bekijken

De jaarrekening 2016 van Stichting Meredia kunt u hier bekijken

 

Beleidsplan 2022

beleidsplan