Agenda 2018

 • Elke 3e dinsdagmiddag  van de maand workshop mandala tekenen van 13.00 tot 15.00 uur, Smetanalaan 143
 • Elke 2e en 4e woensdagavond van de maand workshop schilderen o.l.v. Juan Heinsohn, van 19.00 tot 21.00 Inloophuis De Wissel, Broersveld 123b
 • Elke 3e woensdagmiddag van de maand kussens maken van 14.00 tot 16.00 uur. Inloop huis De Weerklank, Corn. Van Zantenplein 51.
 • Elke 1e woensdagavond van de maand , huiskamerdialoog van 19.30 tot 21.00 uur. Wisselende locaties
 • Elke 2e donderdagavond van de maand huiskamerdialoog van 19.30 tot 21.00 uur . Wisselende locaties
 • Diverse dinsdagochtenden Kussens maken  in de o b.s. De Taaltuin
 • Eén keer per drie maanden filosofie groepje. Vind je het leuk om mee te  doen. Bel gerust.

 

20 maart is tijdens “the day of happiness” op het lyceumSchravelant de aftrap voor het “Wereldkleed voor Vrede”. We sparen plastic doppen met elkaar en knopen. We maken een mooi kleed met panelen van 1 m2 , die we later een mooie plek hopen te geven in het Stadskantoor.  Met elkaar kleine druppels om te werken aan vrede.  Vele druppels maken toch een plasje.

 

21 maart van 18.00 tot 20.30 uur activiteit in het kader van de dag van de anti-discriminatie in het ’s Gravelantlyceum. We staan stil bij artikel 1 van onze grondwet en we kijken naar de presentatie, die de leerlingen hebben gemaakt naar aanleiding van hun zoektocht naar minder discriminatie en meer geluk.  Aanmelden via stichting meredia of Rita v.d. Eijk 06 30394289

 

16/17 juni, nacht van de vluchteling. We maken plannen om mee te doen aan de wandeling  tijdens deze nacht, waarbij we geld ophalen voor vluchtelingen. Heb je interesse om mee te lopen of om te sponsoren. Laat het ons weten.

 

Agenda Maart 2018

 

DATUM                DAG                       TIJD                                ACTIVITEIT                                              LOCATIE

7 maart  Woensdag  19:30 – 21:00 Huiskamerdialoog  Wisselende locatie
14 maart  Woensdag  10:00 – 12:00 Schilderen  Inloophuis De Wissel, Broersvest 123 b
15 maart  Donderdag  19:30 – 21:00 Huiskamerdialoog  Wisselende locatie
20 maart  Dinsdag  10:00 – 12:00 Mandala  Smetanalaan 143
20 maart  Dinsdag Day of Happiness  Lyceum Schravelant
21 maart  Woensdag  14:00 – 16:00 Kussens maken  Inloophuis De Weerklank, Corn. van Zantenplein 51
 21 maart  Woensdag  18:00 – 20:30 Anti-discriminatie Dag  Lyceum Schravelant
 28 maart  Woensdag  19:00 – 21:00 Schilderen  Inloophuis De Wissel, Broersvest 123 b

 

Tijdens de dialoogweek 2017

8 november dialoogavonden met maaltijd in het inloophuis “De Wissel”, aanvang 18.00 uur. Thema “Samen eten” We praten met elkaar over hoe we vroeger eten kookten en wat we lekker vinden.  Aanmelden bij Rita van der Eijk.

En een dialoog in het gebouw van Vluchtelingenwerk, thema Samen Verder, aanvang 18.00 uur, ook met maaltijd. Aanmelden bij Rita van der Eijk

 

Eenmalige activiteiten 2017

 • 1 november:  een training voor tafelvoorzitter van een dialoogtafel, van 13.30 uur tot 15.00 uur, onder leiding van Karin Oppelland, directeur Nederland in dialoog, in het gebouw van Vluchtelingenwerk Schiedam,‘s Gravelandseweg 565.  Aanmelden bij  rmailto:rita@meredia.nl en/of mmena@vluchtelingenwerk.nl
 • 8 november: In het gebouw van Vluchtelingenwerk een dialoog met een heerlijke maaltijd. Het thema dit jaar is  Samen verder. Aanvang 18.00 uur. Geef je op bij mmena@vluchtelingenwerk.nl
 • 8 november: In de Wissel is er een dialoogbijeenkomst met als thema “Hoe eet het bij ons thuis”. Broersveld 123b, we worden ontvangen met een heerlijke maaltijd waarna we met elkaar praten over hoe was het eten vroeger bij ons thuis. Wat vonden we toen lekker en hoe maakten we vroeger ons eten klaar. Aanvang 18.00 uur. Opgeven bij rita@meredia.nl voor 5 november.

KussenprojectKussen Project

 

Door middel van dit project komen mensen vanuit diverse culturen bij elkaar en ontwerpen en maken kussens. De kussens gaan we geven als welkom aan de vluchtelingen, die in Schiedam gaan komen. Ook geven we de kussens aan mensen , die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De 3e woensdag van de maand zijn we te vinden in de Weerklank, Corn. Van Zantenplein 51 . Op dinsdagmiddag in MACBrandersstad, Spinhuispad 19. Met de moeders van o.b.s. De Taaltuin en Ababil maken we op wisselende tijden kussens. De dames van de Muradiye moskee leveren ook hun bijdrage. We geven naderhand de kussens aan mensen,die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  Binnenkort organiseren we een expositie bij MACBrandersstad, op het Spinhuispad 19. Wil je meedoen of heb je vragen, mail naar rita@meredia.nl

 

 • Elke dinsdagmorgen wordt er, behalve in de vakanties, gewerkt aan de kussens op de O.B.S. De Taaltuin, van 8.30 tot 9.30 uur
 • Elke dinsdagmiddag wordt er bij MACBrandersstad, Spinhuispad 19 van 14.00 tot 16.00 uur gewerkt aan de kussens.

 

 

Dialoogactiviteiten

 

In 2017 is stichting Meredia van plan om diverse kleinschalige activiteiten te organiseren, denk hierbij aan een huiskamerdialoog, aan een workshop dialoog schilderen en een workshop mandala tekenen.

Een groepje filosoferen.

 • Huiskamerdialoog

Een huiskamerdialoog is een dialoog waarbij we als doel hebben om met maximaal 8 mensen met elkaar de dialoog aan te gaan, waarbij we 4 pas kort in Schiedam wonende Schiedammers uitnodigen en 4 al lang in Schiedam wonende Schiedammers. De avonden zijn onder leiding van een gespreksleider. De deelnemers bepalen zelf het onderwerp. Het zou mooi zijn als de plek van samenkomst kan wisselen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Dialoog Schilderworkshop

De schilderworkshops zijn workshops waarbij we eerst luisteren naar een gedicht of een verhaal van de deelnemers. Dit kan gebruikt worden om je te laten inspireren voor het schilderen.

Bij afloop van de workshop staan we met elkaar stil bij datgene wat er geschilderd is. Dit zijn altijd mooie momenten, want dan horen we van elkaar wat ons bewogen heeft dit te schilderen.

Er is materiaal aanwezig.

We werken toe naar een expositie later in het jaar

 • Mandala workshop

Dit is een bijeenkomst waarbij we met elkaar kleuren of mandala’s tekenen , al naar gelang we zelf willen. Er is materiaal aanwezig.

We werken toe naar een expositie later in het jaar.

 • Filosofie groepje

In klein verband komen we al lang bij elkaar om te filosoferen over een filosoof, of een zelfgekozen onderwerp . Dit zijn leerzame avonden. We komen ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar.

 • Verdieping

Dit jaar willen we bezoeken brengen aan diverse religieuze gebouwen, waarbij we een vanuit een thema de bezoeken zullen doen . Een bezoek aan het Catharijnen Convent waarbij Maria de moeder van Jezus vanuit diverse hoeken zal worden belicht.

 

 

 

Jaarlijks terugkerende activiteiten uit het aanbod van Meredia zijn:

 

 • Dialoog kwartetspel.

Een spel gemaakt naar aanleiding van opmerkingen en gezegdes tijdens gesprekken die gehouden zijn op de dag van de dialoog in november 2008.

 • Memory spel.

Dit memory spel is gemaakt met afbeeldingen van onderwerpen en voorwerpen uit diverse culturen. Door het spelen van het spel wordt op een speelse manier een gesprek over het onderwerp gevoerd.

 • Dialoog-pakket

Het dialoog-pakket is geschikt voor basisscholen en groepen volwassenen. Het begrip dialooggesprek wordt uitgelegd en.er wordt mee geoefend. Het thema van de gesprekken is ‘verbinding is met anderen’ (door middel van telefoon, auto, computer en trein). Het pakket bevat woordzoekers, spelopdrachten en verdiepingsvragen.

 • Een lessenpakket

Leuke oefeningen om te gebruiken in groepen van de basisschool en ouders, met de thema’s : ik ben mezelf; eerlijk zijn; rekening houden met elkaar, samenwerken en elkaar helpen, iedereen hoort erbij etc.

 • Pakket materialen

Diverse pakket materialen om het thema “licht” vanuit het christendom, jodendom, hindoeisme, islam en boeddhisme te belichten.

 • Pakket ‘Opnieuw beginnen’

Pakket met materiaal over de overeenkomsten tussen de verschillende godsdiensten. Thema’s zijn het Pesachfeest van de joden, het Paasfeest van de christenen, de Hadj van de moslims en het Holi-feest van de Hindoestanen. Na een informatief deel is er ruimte voor een creatieve invulling door middel van spel, dans en of knutselen.

 • Pakket ‘Licht’

Pakket met materiaal om te werken vanuit het universele symbool van licht en de regenboog. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan een regenboogdans, kleuren en het tekenen van een mandala.

 

 • Dialoogactiviteiten 2017

1 november:  een training voor tafelvoorzitter van een dialoogtafel, van 13.30 uur tot 15.00 uur, onder leiding van Karin Oppelland, directeur Nederland in dialoog, in het gebouw van Vluchtelingenwerk Schiedam,‘s Gravelandseweg 565.  Aanmelden bij  rmailto:rita@meredia.nl en/of mmena@vluchtelingenwerk.nl

8 november: In het gebouw van Vluchtelingenwerk een dialoog met een heerlijke maaltijd. Het thema dit jaar is  Samen verder. Aanvang 18.00 uur. Geef je op bij mmena@vluchtelingenwerk.nl

8 november: In de Wissel is er een dialoogbijeenkomst met als thema “Hoe eet het bij ons thuis”. Broersveld 123b, we worden ontvangen met een heerlijke maaltijd waarna we met elkaar praten over hoe was het eten vroeger bij ons thuis. Wat vonden we toen lekker en hoe maakten we vroeger ons eten klaar. Aanvang 18.00 uur. Opgeven bij rita@meredia.nl voor 5 november.