Agenda 2019

vrijdag         6 december expositie in de Wissel, aanvang 16.30 uur

 

Woensdag 11 december 2019 organiseert de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen in het Wenneker Cinema,

Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam een programma in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december).

De manifestgroep staat dit jaar stil bij de actuele situatie in Syrië.

De documentaire, eerder te zien geweest bij 2Doc BNNVARA: ‘Stad van twee lentes’ wordt vertoond.

film kijken in Wennekerpand in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens

Flyer 10 december op A4, Schiedam  

 

met succes georganiseerd in 2019

02-11-2019    Afsluitende dialoogbijeenkomst in het Stedelijk Museum Schiedam.  Viering 10 jaar lustrum van Stichting Meredia

29-09-2019   Interreligieuze bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Vredeswerkgroep Schiedam, mensen van de  Bahá’i gemeenschap en de Vrijzinnigen Schiedam, aanvang 19.00 uur in het gebouw aan de Westvest 90  

07-09-2019  expositie schilderijen naar aanleiding van het gedicht van Jana Beranova, Ik wens je. Gemaakt voor en door statushouders. In het gebouw van het apostolisch Genootschap. Aanvang 16.00 uur.  

 

 

 

 

24-07-2019    Stichting Meredia bestaat 10 jaar, leuke bijeenkomst met Raad van toezicht gehad. 

20-06-2019    Avond  samen met statushouders en de manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen op de internationale dag van de vluchtelingen.

16-04- 2019   Dialoogavond over Vooroordelen en vragen over samenleven met moslims. aanvang 19.00 uur. Locatie Beethovenplein 161.  Opgeven bij Rita v.d.Eijk.  lees meer flyer dialoogavond

26-04-2019    Aanbieden welkom kussens aan statushouders .  11.30 uur .Locatie: kantoor Vluchtelingenwerk, ‘s Gravelandseweg 565.

01-05-2019      workshop radicalisering

 

VASTE AGENDA:

 • Elke 3e dinsdagmiddag  van de maand workshop mandala tekenen van 13.00 tot 15.00 uur, Smetanalaan 143
 • Elke 2e en 4e woensdagochtend van de maand workshop schilderen o.l.v. Juan Heinsohn, van 10.00 tot 12.00 uur Inloophuis De Wissel, Broersveld 123b
 • Elke 3e woensdagmiddag van de maand kussens maken van 14.00 tot 16.00 uur. Inloop huis De Weerklank, Corn. Van Zantenplein 51.
 • Elke 1e woensdagavond van de maand , huiskamerdialoog van 19.30 tot 21.00 uur. Wisselende locaties Elke 2e donderdagavond van de maand huiskamerdialoog van 19.30 tot 21.00 uur . Wisselende locaties

Tijdens vakanties vervallen de bijeenkomsten. Als je twijfelt, bel gerust even naar Rita, want het zou jammer zijn als je voor niets komt.

 

 
 

Jaarlijks terugkerende activiteiten uit het aanbod van Meredia zijn:

 

 • Dialoog kwartetspel.

Een spel gemaakt naar aanleiding van opmerkingen en gezegdes tijdens gesprekken die gehouden zijn op de dag van de dialoog in november 2008.

 • Memory spel.

Dit memory spel is gemaakt met afbeeldingen van onderwerpen en voorwerpen uit diverse culturen. Door het spelen van het spel wordt op een speelse manier een gesprek over het onderwerp gevoerd.

 • Dialoog-pakket

Het dialoog-pakket is geschikt voor basisscholen en groepen volwassenen. Het begrip dialooggesprek wordt uitgelegd en.er wordt mee geoefend. Het thema van de gesprekken is ‘verbinding is met anderen’ (door middel van telefoon, auto, computer en trein). Het pakket bevat woordzoekers, spelopdrachten en verdiepingsvragen.

 • Een lessenpakket

Leuke oefeningen om te gebruiken in groepen van de basisschool en ouders, met de thema’s : ik ben mezelf; eerlijk zijn; rekening houden met elkaar, samenwerken en elkaar helpen, iedereen hoort erbij etc.

 • Pakket materialen

Diverse pakket materialen om het thema “licht” vanuit het christendom, jodendom, hindoeisme, islam en boeddhisme te belichten.

 • Pakket ‘Opnieuw beginnen’

Pakket met materiaal over de overeenkomsten tussen de verschillende godsdiensten. Thema’s zijn het Pesachfeest van de joden, het Paasfeest van de christenen, de Hadj van de moslims en het Holi-feest van de Hindoestanen. Na een informatief deel is er ruimte voor een creatieve invulling door middel van spel, dans en of knutselen.

 • Pakket ‘Licht’

Pakket met materiaal om te werken vanuit het universele symbool van licht en de regenboog. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan een regenboogdans, kleuren en het tekenen van een mandala.