21 september is onze 10e interreligieuze verkenningsbijeenkomst ‘(on) vrede, wat nu? 

We zijn welkom om 7 uur in de Grote of Sint Janskerk Schiedam. Kerk, Lange Kerkstraat 37

Op 19 oktober is er van 20.00 tot 21.30 uur een verdiepingsdialoog over dit thema , ook in de Grote of Sint Janskerk Schiedam. Voor 19 oktober graag opgeven. 

 

3 september Netwerk – ontbijt in de Ark

Thema            Met God op reis

Inloop             9:30 uur

Einde                ongeveer 11:00 uur

Twee sprekers vertellen over hun reiservaringen vanuit verschillende invalshoeken waarna we met elkaar in gesprek gaan over onze eigen ervaringen met God op onze reizen.

Bovendien is er tijd voor het ontbijt, ontmoeting en het opbouwen van een netwerk.

Iedereen is weer van harte welkom op zondag 3 september in de Ark!

Voor vragen: mail of bel Eveline van Meggelen: evelinevanmeggelen@gmail.com/

06 40756234.

De dialoog “Non-discriminatie” op 19 maart gaat niet door!

 Het “Interreligieus beraad” zou op zondag 19 maart haar tiende bijeenkomst houden met als thema “Non-discriminatie”. Deze tiende dialoog bijeenkomst was maanden geleden gepland en zou met goede gastvrije medewerking van het “Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond” komende zondag 19 maart plaats vinden.

Ook met de twee moskeeën, vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen en individuen waren contacten gelegd die een mooie bijeenkomst leken te waarborgen.

Totaal onverwacht deden zich in Turkije zware aardbevingen voor waardoor vele familieleden en vrienden van onze stadsgenoten met een Turkse achtergrond geraakt werden. Er worden nog steeds acties gehouden waar de Turkse gemeenschap zeer druk mee is om de mensen in het rampgebied te steunen. Gisteren kwam het bericht dat in de regio waar de aardbevingen hebben plaatsgevonden serieuze overstromingen zijn.

Dit betekent dat er nog meer gerichte hulp nodig is wat veel tijd kost van de Turkse gemeenschap.

Uit solidariteit met hen hebben wij besloten om de bijeenkomst van zondag niet door te laten gaan zodat alle energie op de hulp gericht kan worden. Wij wensen ieder veel sterkte.

Binnen korte tijd, zullen wij een nieuwe datum voor onze 10e interreligieuze bijeenkomst vaststellen.

Met vriendelijke groet, namens alle mensen die meegeholpen hebben met deze organisatie.

19 maart   onze 10e interreligieuze bijeenkomst in het Alevitisch Cultureel Centrum Schiedam.

Albardastraat 67, Schiedam.

inloop 14.00 uur 

sluiting 17.00  uur

 

28 december: Oliebollen eten in het Oekraiense huis De Weerklank

21 december : Kerstviering voorbereid door  Oekraiense deelneemster in het Oekraiener Huis de Weerklank, vanaf 16.00 uur.  Vanaf het Bachplein is er een wandelroute, die langs de Weerklank loopt. Wij verzorgen daarvoor chocolade melk en zang door Oekraiense deelneemsters en andere zangers

14 december uitslag van de Anne Marie van der Linden  prijs in het stedelijk museum Schiedam

10 december , dag van de rechten van de mens. We vieren dit met een mooi programma in  Hotspot-Hutspot.

2 oktober Netwerkbijeenkomst in het gebouw de Ark. Het thema is “Wie lost “het” op” Mensen die zich in de reguliere kerken niet meer zo prettig voelen , maar wel stil willen staan bij zingeving zijn van harte welkom. Aanvang 9.30 uur, Hargplein 1. Ontbijt wordt geregeld. Geen kosten , wel donatie mogelijkheid aanwezig. 

 

4 oktober 2022, in het kader van de week van Geluk is het Oekraiener huis de Weerklank ook open voor andere bezoekers. We gaan met elkaar spelletjes doen. Cornelia van Zantenplein 51 , van 16.00 tot 21.00. Aanmelden graag voor het eten in verband met de catering. 

 

Elke dinsdag is er in het oude ONS gebouw een naaiatelier van 11.30 tot 13.30 uur. Neem zelf je boterhammetje mee. Stof zelf meebrengen, patronen en ander materiaal is aanwezig. 
Adres van Heekstraat 13, Schiedam

 

Elke woensdag , Inloop huis De Weerklank, Cornelia van Zantenplein 51 is  van 16.00 tot 21.00 uur open huis voor Oekrainers. Om 18.00 uur is er een maaltijd. Vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk zijn voor vragen aanwezig. 

 

17 maart 2022 : Wij gaan met een groepje eten bij Hotspot Hutspot Schieham.

Eten voor jezelf en voor iemand met een kleinere beurs bij Hotspot Hutspot Schieham. Wat is dat eten voor jezelf en voor iemand anders. 

Nieuwsbrief maart 2022 In de nieuwsbrief wordt het nog eens helemaal uitgelegd. 

 

Agenda 2021 

 

21 maart documentaire Flee  Wenneker-Cinema

Maandag 21 maart, 19.30 uur: Internationale AntiDiscriminatiedag
Gratis toegang voor de Film Flee in Wennerker Cinema
Weet je welkom en geef je snel op!

21 maart internationale dag antidiscriminatie

12 maart manifestatie Stadserf

manifestatie

 

1 november 2021 

Corona herdenking in de Grote of Sint Janskerk, aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur

1 november coronaherdenking

 

26 september 2021 

inloop 15,45 uur.  16.00 uur interreligieuze bijeenkomst in de Grote of Sint Janskerk

 

19 juni Midden-Delfland Dag, meer info onder kopje welkom vluchtelingen

Naaiatelier

Elke dinsdag van 10 tot 12 uur is er een naaiworkshop in het ONSgebouw aan de Van Heekstraat 13. Flyer A5 Naai Atelier

Interreligieuze verkenningsbijeenkomst op 31 januari 2021

Op 31 januari 2021  aanstaande zijn we van harte welkom in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap aan de Lindeijerstraat voor de vierde interreligieuze bijeenkomst met alle Schiedammers die willen meewerken aan verbinding

Aanmelden

We zijn te gast in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. In verband met corona is vooraf aanmelden noodzakelijk. U kunt dat doen via de link Boekeenbezoek.  
Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 30 januari. Meld u tijdig aan want het aantal zitplaatsen is beperkt.

Livestream

Voor degenen die de bijeenkomst liever op afstand willen volgen of die willen deelnemen aan de bijeenkomst maar voor wie geen plaats meer is, is een livestream beschikbaar.
Via de link (link) kunt u vanaf 15.15 uur inschakelen.

Aanvang 15.30  uur

 Adres :  Lindeijerstraat 5

 Afsluiting 16.30 uur.

Interreligieuze verkenningsbijeenkomst op 21 september 

Op 21 september, internationale dag van de vrede, organiseren we samen met de Vrijzinnigen Schiedam, leden van de Bahá’i gemeenshap, leden van de werkgroep Vredesweek Schiedam een interreligieuze verkenningsbijeenkomst, waarbij mensen van diverse geloofsovertuigingen hun medewerking verlenen.

Aanvang 19.00 uur. 

Sluiting 20.00 uur

Locatie: Dorpskerk Schiedam – Kethel, Noordeinde 10 3121 KG Schiedam

 

 

Mondkapjes gemaakt door statushouders.

Mocht u nog geen mondkapjes hebben gekocht of u heeft er nog één nodig, bestel ze bij stichting Meredia, via rita@meredia.nl. De kapjes kosten € 4,– per stuk, er kan een tissue in en ze kunnen worden gewassen.

 

 

Agenda 2019

vrijdag         6 december expositie in de Wissel, aanvang 16.30 uur

Woensdag 11 december 2019 organiseert de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen in het Wenneker Cinema,

Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam een programma in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december).

De manifestgroep staat dit jaar stil bij de actuele situatie in Syrië.

De documentaire, eerder te zien geweest bij 2Doc BNNVARA: ‘Stad van twee lentes’ wordt vertoond.

film kijken in Wennekerpand in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens

Flyer 10 december op A4, Schiedam  

met succes georganiseerd in 2019: 

02-11-2019    Afsluitende dialoogbijeenkomst in het Stedelijk Museum Schiedam.  Viering 10 jaar lustrum van Stichting Meredia

29-09-2019   Interreligieuze bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Vredeswerkgroep Schiedam, mensen van de  Bahá’i gemeenschap en de Vrijzinnigen Schiedam, aanvang 19.00 uur in het gebouw aan de Westvest 90  

07-09-2019  expositie schilderijen naar aanleiding van het gedicht van Jana Beranova, Ik wens je. Gemaakt voor en door statushouders. In het gebouw van het apostolisch Genootschap. Aanvang 16.00 uur.  

24-07-2019    Stichting Meredia bestaat 10 jaar, leuke bijeenkomst met Raad van toezicht gehad. 

20-06-2019    Avond  samen met statushouders en de manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen op de internationale dag van de vluchtelingen.

16-04- 2019   Dialoogavond over Vooroordelen en vragen over samenleven met moslims. aanvang 19.00 uur. Locatie Beethovenplein 161.  Opgeven bij Rita v.d.Eijk.  lees meer flyer dialoogavond

26-04-2019    Aanbieden welkom kussens aan statushouders .  11.30 uur .Locatie: kantoor Vluchtelingenwerk, ‘s Gravelandseweg 565.

01-05-2019      workshop radicalisering

VASTE AGENDA:

 • Elke 3e dinsdagmiddag  van de maand workshop mandala tekenen van 13.00 tot 15.00 uur, Smetanalaan 143
 • Elke 2e en 4e woensdagochtend van de maand workshop schilderen o.l.v. Juan Heinsohn, van 10.00 tot 12.00 uur Inloophuis De Wissel, Broersveld 123b
 • Elke 3e woensdagmiddag van de maand kussens maken van 14.00 tot 16.00 uur. Inloop huis De Weerklank, Corn. Van Zantenplein 51.
 • Elke 1e woensdagavond van de maand , huiskamerdialoog van 19.30 tot 21.00 uur. Wisselende locaties Elke 2e donderdagavond van de maand huiskamerdialoog van 19.30 tot 21.00 uur . Wisselende locaties

Tijdens vakanties vervallen de bijeenkomsten. Als je twijfelt, bel gerust even naar Rita, want het zou jammer zijn als je voor niets komt.

 

 
 

Jaarlijks terugkerende activiteiten uit het aanbod van Meredia zijn:

 • Dialoog kwartetspel.

Een spel gemaakt naar aanleiding van opmerkingen en gezegdes tijdens gesprekken die gehouden zijn op de dag van de dialoog in november 2008.

 • Memory spel.

Dit memory spel is gemaakt met afbeeldingen van onderwerpen en voorwerpen uit diverse culturen. Door het spelen van het spel wordt op een speelse manier een gesprek over het onderwerp gevoerd.

 • Dialoog-pakket

Het dialoog-pakket is geschikt voor basisscholen en groepen volwassenen. Het begrip dialooggesprek wordt uitgelegd en.er wordt mee geoefend. Het thema van de gesprekken is ‘verbinding is met anderen’ (door middel van telefoon, auto, computer en trein). Het pakket bevat woordzoekers, spelopdrachten en verdiepingsvragen.

 • Een lessenpakket

Leuke oefeningen om te gebruiken in groepen van de basisschool en ouders, met de thema’s : ik ben mezelf; eerlijk zijn; rekening houden met elkaar, samenwerken en elkaar helpen, iedereen hoort erbij etc.

 • Pakket materialen

Diverse pakket materialen om het thema “licht” vanuit het christendom, jodendom, hindoeisme, islam en boeddhisme te belichten.

 • Pakket ‘Opnieuw beginnen’

Pakket met materiaal over de overeenkomsten tussen de verschillende godsdiensten. Thema’s zijn het Pesachfeest van de joden, het Paasfeest van de christenen, de Hadj van de moslims en het Holi-feest van de Hindoestanen. Na een informatief deel is er ruimte voor een creatieve invulling door middel van spel, dans en of knutselen.

 • Pakket ‘Licht’

Pakket met materiaal om te werken vanuit het universele symbool van licht en de regenboog. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan een regenboogdans, kleuren en het tekenen van een mandala.