Maandagavond 20 februari waren Lenie en Rita te gast bij Murat, Fatma en dochtertje Lena. We werden geweldig hartelijk ontvangen, dit zijn de pareltjes van ons project.  Wat is het geweldig om met elkaar te eten bij de mensen thuis, dat de mensen zich zo vrij gaan voelen om  ons uit te nodigen.  Fatma heeft inmiddels een mooie fiets op maat tot haar beschikking , dus zij gaat leren fietsen

ontvangst thuis 1

Flyer A5 Ik woon in de buurt

 

Nieuwkomers, zowel de ouders als de kinderen, zijn zeer kwetsbaar. In het kader van hun integratie lopen alle gezinsleden van de nieuwkomers tegen dezelfde problemen op. Ze moeten niet alleen een nieuwe taal leren en wennen aan de nieuwe omgangvormen, maar moeten ook leren hoe de gezondheidszorg  en het schoolsysteem werken. De praktijk leert dat het gezin als systeem vaak minder aandacht krijgt; de ouders zijn zo druk met alles verwerken, organiseren en regelen bezig, dat de kinderen op “de tweede plaats komen”. De pedagogische kant van het gezinssysteem staat sterk onder druk. En daarin ligt de noodzaak om het gezinssysteem te ondersteunen in dit moeilijke (integratie)proces.

We willen met het project “Ik woon in de buurt” vroegtijdig gezinnen op weg helpen zodat vele gezinnen later niet op de professionele hulpverlening hoeven terug te vallen. Binnen onze mogelijkheden willen wij samen op weg gaan met de kinderen, bij voorkeur met de ouders erbij, en leuke dingen doen. We besteden onderwijl aandacht aan de taal en aan het thuisraken in Nederland. We werken zo aan meer verbinding van oude Schiedammers met nieuwe Schiedammers, de statushouders.  In een latere fase zullen de gezinnen, die nu begeleid worden, ingezet worden om weer andere gezinnen te begeleiden.

Mila Bansie, coördinator Trefpunt, en Rita van der Eijk, directeur van de Stichting Meredia, zijn in de pilot fase nagegaan hoe we het beste om kunnen gaan met sociale instabiliteit in gezinnen. Vanuit de contacten, die Mila Bansie heeft met de gezinnen, is er zicht op die situaties waar hulp nodig is en zicht waar behoefte aan lichte ondersteuning is. Marleen Franken, in Rotterdam bij de Jeugdzorg werkzaam, zal in haar vrije tijd de vrijwilligers begeleiden en inspelen op  situaties die een professionele hulpverlening nodig hebben.

Wat is de inhoud van dit project

De statushouders vragen vaak niet om hulp maar wel om praktische informatie. Vanuit de vraagstelling valt te destilleren dat de achterliggende vraag soms een andere is. De bedoeling van het project is om gezinnen welke de weg lijken kwijt te raken met eenvoudige middelen verder te helpen op weg naar integratie.

Bij een aantal gezinnen  is inmiddels een vrijwilliger aangesteld, onder leiding van Mila Bansie. De vrijwilliger probeert door middel van taalspelletjes of gesprek of andere activiteiten een familie of jongere te begeleiden. We benadrukken hier dat het niet om specifieke taalles gaat.

Voor zover nu is te beoordelen zijn daar al leuke resultaten mee bereikt; kinderen worden rustiger, ouders gaan zich zekerder voelen waardoor de integratie beter gaat. Waarbij de taal altijd onderdeel zal zijn van het contact maar we praten hier niet over taalles.

Omvang doelgroep

We richten ons niet op een bepaald aantal gezinnen, die we willen bereiken. Wel richten we ons op alle nieuwe Schiedammers waar wij mee in aanraking komen.

Dialoog bijeenkomsten

Het gehele jaar door worden er activiteiten georganiseerd waarbij we zoveel mogelijk mensen vanuit Schiedam uitnodigen, waardoor het netwerk van de nieuwe Schiedammers zich kan versterken en kan groeien. Waarbij we uit blijven gaan van de slogan van Stichting Meredia, “Bekend maakt Bemind”. Voor de data van activiteiten zie de agenda van de website.

Gebeurtenissen

07-02-2023 – ”Gisteravond met de vrijwilligerspas naar de film geweest, Entre nous. In het stedelijk museum is een expositie met een soortgelijk onderwerp. Een expositie over de onzichtbare handen van de hardwerkende schoonmakers.”

 

 

 

Flyer A5 Ik woon in de buurt

Vrijwilligerspas
Stichting Meredia is met haar vrijwilligers naar de film gegaan in het Wennekerpand. Zij hebben gekozen voor de filmvertoning ‘Entre deux mondes’. De regisseur Emmanuel Carrère schets een liefdevol portret van arbeiders die onzichtbaar zijn voor de samenleving, maar solidariteit bij elkaar vinden. De film is gebaseerd op het boek en waargebeurde verhaal van journalist en schrijfster Florence Aubenas.
Voor dit leuke uitje hebben alle vrijwilligers hun vrijwilligerspas gebruikt. Op die manier kon iedereen gratis naar de film. Dat is toch prachtig. De vrijwilligerspas biedt veel leuke aanbiedingen en belevingen https://klikvrijwilligers.nl/pas

 

Alle vrijwilligers van Meredia gebruikten de vrijwilligerspas voor gezellig samen naar de film.